Vår egna dubbel-budget – hur går det?

Sommaren innebär för många värme och semester, och för vår familj innebär det också en genomgång av privatekonomin. Detta tillfälle är något både jag och frun alltid ser fram emot, och som vi alltid gör kring midsommar och nyår: vi följer alltså själva också metoden dubbel-budget som jag erbjuder mina kunder i egenskap av ekonomicoach.

Hur gick det då för oss i sommarens genomgång? Jo, vi har fått ett mindre minus på skuldsidan och ett större plus på tillgångssidan (t.o.m. ett lite större plus än ”planerat” tack vare en gynnsam börs under våren) jämfört med senaste genomgång för ett halvår sedan. Fortfarande är skulderna relativt stora i och med huslån, men med en trygg buffert och ett målmedvetet/strategiskt sparande så kan vi sova gott om nätterna, vi har möjlighet att unna oss lite ”lyxkonsumtion” om vi så vill och de ekonomiska drömmar vi har längre fram i tiden känns fullt möjliga ifall vi håller oss till planen.

Dubbel-budget är en metod som jag varmt rekommenderar alla, den ger dels vägledning mot målen och är dels motiverande: privatekonomi kan bli riktigt roligt till och med! Sen spelar det ingen roll om ens privatekonomi är svag eller mycket stark inledningsvis; alla sätter upp sina egna målsättningar och ekonomiska drömmar.