Privatekonomi

Privatekonomisk konsultation och ekonomicoaching

Det finns många olika frågor att jobba med gällande din privatekonomi. Det finns olika typer av kostnader och intäkter, det finns din attityd till pengar, din inre motivation till sparande och ditt driv till att uppnå dina målsättningar. Det är förstås också olika fokus beroende på om ditt mål är att få ekonomin att nätt och jämnt gå runt eller om målet är bli ekonomiskt oberoende inom ett antal år.

Du som kund kan välja att träffas enbart för en konsultationstimme eller en serie träffar. Vi har också tagit fram ett paket som vi kallar för Dubbel-Budget, som är för dig som vill ha grundlig genomgång av privatekonomin, ekonomicoaching och uppföljning i din process mot dina mål.

Dubbelbudget

En metod som vi starkt rekommenderar är Dubbel-Budget där vi träffas två gånger om året och ser på det ekonomiska läget och planen för kommande 6 och 12 månader. När vi träffas går vi genom vad dina mål är och hur nuläget ser ut gällande kostnader, intäkter och eventuellt sparande. Du får innan vår första träff uppdraget att ta fram material (kontoutdrag odyl.) enligt de instruktioner vi sänder dig. Första året krävs normalt lite fler träffar (3-4st). Du får två planer mot dina mål, och du väljer själv vilken väg du tar enligt hur stora förändringar du är redo att göra. Efter 6mån kan vi komma överens om ifall vi fortsätter träffas två gånger per år eller om vi tar en check endast via mail eller telefon, eller om du känner dig redo att klara dig helt på egen hand.

Nuläge

- Kartläggning av nuvarande Intäkter och Utgifter
- Livsmål och ekonomiska mål
- prioriteringar?
Direction Arrows
Träff 1

Plan

- Plan A eller Plan B - vilken väg vill du gå?
- Förverkliga planen i praktiken
Direction Arrows
Träff 2

Check

- Check efter 6mån - hur har det gått?
- Behöver vi redigera något i planen?
- Överenskommelse om framtiden
Träff 3

Nuläge

- Kartläggning av nuvarande Intäkter och Utgifter
- Livsmål och ekonomiska mål
- prioriteringar?
Träff 1

Plan

- Plan A eller Plan B - vilken väg vill du gå?
- Förverkliga planen i praktiken
Träff 2

Check

- Check efter 6mån - hur har det gått?
- Behöver vi redigera något i planen?
- Överenskommelse om framtiden
Träff 3

Pris: 390,00€

Detta paket kan om kunden vill på sikt övergå till ett långt och nära samarbete; likt din husläkare som finns på plats vid regelbundna hälsokontroller träffar ekonomicoachen dig årligen för en uppdaterad ekonomigenomgång.

ta kontakt

+358 50 340 8389
johan@yourcoach.fi

Ekonomicoach 2021 | Web design by BAMM!