Lönsam hälsa – finns det?

Det är klart att det alltid löns att satsa på sin egen hälsa! Du mår bättre, du presterar högre, du förlänger sannolikt livslängden… men rent ekonomiskt då, är det värt det? På det individuella planet torde svaret vara ganska självklart; det finns få saker som är så värdefullt som en god hälsa – därför är man också beredd att lägga ner lite tid och pengar för att hålla eller förbättra sitt välbefinnande. Gör alla det då? nej, konstigt nog gör vi (människan) ju inte det, utan man skjuter upp det och gör annat som är viktigt först och tänker ”ja, sen ska jag ta tag i min motion” eller ”på måndag ska jag börja äta bättre” eller ”när det här projektet tar slut så ska jag stressa mindre!” ..men lustigt nog så kommer det alltid något mer in i bilden, så den egna hälsosatsningen skjuts fram (igen). Ni som redan prioriterar hälsa och välbefinnande behöver inte ta åt sig här 🙂

MEN hur skulle det vara då om arbetsgivaren aktivt såg till att personalens välbefinnande och hälsa prioriterades bättre? Ansvaret att ta hand om sin hälsa ligger väl hos individen och inte arbetsgivaren kan man tycka? Jovisst är det så, men fler och fler arbetsgivare har börjat inse att detta är något som man behöver stöda sin personal med – dels för att visa vad man prioriterar och har för människosyn och personalpolicy, dels för att det ju också finns ekonomiska vinster att hämta om friskvården sköts på rätt sätt!

Det är just här jag med begreppet lönsam hälsa menar att det finns en hel del att hämta i de flesta företag och organisationer. På vilka sätt? Som konsult går jag genom olika tankesätt på hur man kan beräkna värdet av en god hälsa och vilka parametrar som är värdefulla för just den organisationen; är det de klassiska sjukfrånvarodagarna och dess kostnader som man fokuserar på eller kan man värdera en långtidsfrisk? Hur mycket är det värt att ha en person klassad som ”frisk” istället för ”risk”? om det är en organisation med t.ex. många ryggbesvär, hur mycket är ett sådant besvär värt att åtgärda i långa loppet? Är arbetsgemenskapen något som inte känns det bästa, löns det då att lägga resurser på grupphandledning eller team-stärkande åtgärder?

Lönsam hälsa handlar då om lägga upp en vision och idé på vart man eftersträvar, sen göra upp en plan för att nå dit och till sist börja göra de åtgärder som vi tillsammans planerat. En genomtänkt och lite mer omfattande satsning kostar pengar, men hur mycket avkastar det då? Är det värt satsningen? jo! Flertalet studier visar på detta – och jag har själv via företaget YourCoach också fått erfara detta. Beroende på hur man räknar och hur lyckade satsningarna varit så kan man räkna med att få tillbaka någonting mellan 1,5 och 3 gånger investeringen i form av högre prestationsförmåga, lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning osv. Så svaret på rubriken till detta inlägg är: Jo, lönsam hälsa finns – dessutom på många plan (både för individen, arbetsgivaren och samhället)