För företag

Effektiv och lönsam friskvård, personalekonomi och hälsostrategi

Jag hjälper dig gärna i processen att starta eget företag eller med ekonomiplanering för nyligen startade företag. Jag kan också fungera som bollplank och hjälpa dig utveckla ditt företag till en ny nivå.

Det område jag speciellt nischat in mig på är kombinationen Ekonomi och Hälsa, där jag jobbar tillsammans med ledningen (både större och mindre organisationer) för att skapa lönsammare företag tack vare en friskare personal och en tydlig hälsostrategi som inkluderar allt från arbetshälsa, arbetseffektivitet, friskvård, ledarskap och kommunikation.

Inom konceptet Lönsam Hälsa ser vi först på hur organisationen mår, t.ex. hur trivs personalen? Hur är det med sjukskrivningar? Produktionseffektivitet? Vi ser sen vidare på de ekonomiska siffror det eventuellt finns från förut – men tar också fram de nyckeltal som det löns att ha koll på i fortsättningen. En välmående organisation presterar bättre, det vet alla – men det är långt ifrån alla som jobbar hälsostrategiskt med dessa frågor. Det är här vi kommer in i bilden: dels kartlägga nuläget – sen göra upp en plan mot önskat läge – därefter verkställs planen – och till sist följer vi upp planen och åtgärderna. Eftersom vi är genuint intresserade och bryr oss om Er, vill vi gärna vara en samarbetspart i er hälsostrategi för en längre tid; därför ingår vi gärna ett serviceavtal med er, vilket betyder att vi årligen träffas och kollar upp nuläge samt önskat nyläge. Serviceavtalets omfattning och längd är helt enligt överenskommelse.

Lönsam hälsa

Nuläge

- Kartläggning av nuläge och genomgång av behov/målsättningar
- Genomgång av personalekonomiska siffror, personalenkäter och dylikt
- Vi tar fram de mest relevanta nyckeltalen för just er
Direction Arrows
Träff 1

Plan

- Presentation av plan för att nå målsättningarna
- Vilka åtgärder kan ni göra själva?
- Vilka åtgärder kan ni ta hjälp av samarbetspartners?
- Vilka åtgärder kan ni få stöd och delfinansiering för?
Direction Arrows
Träff 2

Check & Service

- Check efter 6mån - hur har det gått, och behöver vi redigera något i planen?
- Årlig uppdatering? Vi har olika omfattande serviceavtal gällande hur ofta vi träffas, och med vilket innehåll
Träff 3

Nuläge

- Kartläggning av nuläge och genomgång av behov/målsättningar
- Genomgång av personalekonomiska siffror, personalenkäter och dylikt
- Vi tar fram de mest relevanta nyckeltalen för just er
Träff 1

Plan

- Presentation av plan för att nå målsättningarna
- Vilka åtgärder kan ni göra själva?
- Vilka åtgärder kan ni ta hjälp av samarbetspartners?
- Vilka åtgärder kan ni få stöd och delfinansiering för?
Träff 2

Check & Service

- Check efter 6mån - hur har det gått, och behöver vi redigera något i planen?
- Årlig uppdatering? Vi har olika omfattande serviceavtal gällande hur ofta vi träffas, och med vilket innehåll
Träff 3

ta kontakt

+358 50 340 8389
johan@yourcoach.fi

Ekonomicoach 2021 | Web design by BAMM!